Kolen

“Overal in de wereld willen ze perfect witte bloemkool”

Dit bericht werd geplaatst in Kolen, Thema op .

Industriebloemkool is in België de grootste intensieve groente. Een grote rol in deze markt is weggelegd voor de rassen van Seminis. In het veredelingsstation van Seminis in Wageningen gaan ze op zoek naar de rassen van de toekomst, en dat voor teelten wereldwijd. Seminis investeert volop in de Curdivex-lijn, dit zijn kolen die ook na blootstelling aan zonlicht spierwit blijven. En die eigenschap is blijkbaar in heel de wereld gegeerd.

Spruiten en bloemkool tweede vrucht klaar voor de oogst

Dit bericht werd geplaatst in Kolen, Thema op .

Bij Bert Degezelle in Ieper worden eind september de laatste broccoli’s gesneden en staat de oogst van spruiten en bloemkool tweede vrucht voor de deur. Ondertussen wordt er nog met man en macht gewerkt aan de aanleg van een waterbassin, een verzekering om toekomstige droge periodes te kunnen overbruggen. Een goede vruchtrotatie is bij koolgewassen van groot belang. Een minder vlotte seizoenpacht lijkt dat sinds dit jaar in de weg…

Lees meer

Koolvlieg de baas zonder chloorpyrifos

Dit bericht werd geplaatst in Kolen, Thema op .

Een plantbakbehandeling met Tracer of Verimark geeft de eerste vier à vijf weken na planten een goede bescherming tegen koolvlieg. Maar in regio’s met zeer hoge koolvliegdruk blijkt deze bescherming tegenwoordig onvoldoende. Een aanvulling met granulaten op basis van een pyrethroïde kan onder deze omstandigheden meer opbrengstzekerheid geven. Wil je nog meer op zeker spelen, dan moet je de teelt vanaf planten tot de start van de oogst afdekken met…

Lees meer

Afwisseling mogelijk dankzij nieuwe erkenning Teppeki en Closer

Dit bericht werd geplaatst in Kolen, Thema op .

Door de erkenning van Teppeki en Closer in verschillende koolsoorten zijn er twee sterke middelen bijgekomen tegen luizen en koolwittevlieg. Vooral in combinatie met een uitvloeier kan Teppeki groene perzikluis en koolwittevlieg goed bestrijden. Closer in combinatie met een uitvloeier kan groene perzikluis en melige koolluis goed de baas.

Geleidbaarheid belangrijk aandachtspunt bij beregenen met gezuiverd afvalwater

Dit bericht werd geplaatst in Kolen, Thema op .

Bij waterschaarste is gezuiverd afvalwater mogelijk een interessante waterbron voor het beregenen van landbouwgewassen. De geleidbaarheid (EC) van het ingezette water blijft wel een belangrijk aandachtspunt. Herhaaldelijk en veelvuldig beregenen met water met een EC boven 4.500 μS/cm leidt tot een duidelijke verhoging van het zoutgehalte in de bodem en een beperkte bladverbranding bij bloemkool. Tijdens het tweede proefjaar merkten we ook een kleine opbrengstdaling na beregenen met alternatieve waterbronnen…

Lees meer