Maandelijks archief voor maart 2013

Rassenproef Butternut pompoen 2012

Dit bericht werd geplaatst in Andere, Biologische teelt op .

Er is vraag naar diversificatie in het aanbod van biologische pompoenen. Butternut pompoenen komen hierbij nadrukkelijk in beeld. In de praktijk zijn de ervaringen met deze pompoen echter zeer wisselend. Inagro vergeleek een tiental rassen in een rassenproef.

Glas actueel 26/3/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Door het sombere voorjaar liet het tweede zetsel bij paprika lang op zich wachten. In januari hadden we iets minder dan de gemiddelde lichthoeveelheid, met name 88% van het 30-jarig gemiddelde. Ook de maand februari was somber met een lichthoeveelheid van 81% van het 30-jarig gemiddelde. En de maand maart doet het nog slechter met tot 20 maart slechts 64% van de gemiddelde lichthoeveelheid van de laatste 30 jaar. In totaal komen we voor dit jaar tot 20 maart uit op 168 uren zonneschijn, terwijl het gemiddelde 218 uren zon bedraagt.

Vollegrond actueel 26/3/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

In 2012 kon de prei na de vorst redelijk snel aan de hergroei beginnen door de zonnige en warme maand maart. Dit jaar is het verhaal helemaal anders. Het is al langdurig koud en het blijft koud. Ook de zon is veel minder van de partij dan tijdens een gemiddelde maand maart. Daardoor blijft de hergroei van de prei uit. Er zijn weinig of geen percelen waar nog Flandria-prei kan worden geoogst na de vorst indien er niet was afgedekt. Door de gunstige prijsvorming wordt er veel korte prei aangeleverd.

Witloof actueel 26/3/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na de communicatie van de VLM begin maart is er enige onduidelijkheid over het bemestingsverbod voor groenten. Voor groenten uit groep I en II met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkool geldt sinds 1 januari 2013 immers een bemestingsverbod. Deze groenten mogen alleen worden bemest indien je op bedrijfsniveau over voldoende stalen met advies beschikt. Gewassen met een lage stikstofbehoefte, waaronder witloof, chicorei en uien vallen hier niet onder. Voor witloof blijft met andere woorden alles zoals voorheen.

Kleinfruit actueel 26/3/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Alle vroege stookteelten Clery zijn nu volop in productie. Over het algemeen kunnen we spreken van vrij goede teelten, waarvan slechts weinig misvormde vruchten worden geoogst. De bloem zat vrij diep dit jaar, wat resulteerde in een duidelijk betere zetting en ook in een betere vruchtmaat.
Bij de nieuwe plantingen van Sonata is men nu zo’n één à twee weken aan het oogsten, afhankelijk van plantdatum en stookregime. De eerste pluk viel gemiddeld twee weken later dan bij Clery.