Maandelijks archief voor september 2019

Glas actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

In Proeftuinnieuws nummer 15 verscheen het artikel ‘Vergelingsziekte in veldsla: Pythium-soorten terugdringen is niet eenvoudig.’ Daarin werd vermeld dat enkele testen bij telers werden opgevolgd waaruit bleek dat Paraat werkzaamheid vertoonde tegen deze vergelingsziekte. Maar Paraat is recent ingetrokken in veldsla.
Op 2 september 2019 verscheen op Fytoweb het persbericht ‘Intrekking van de toelating van Paraat in diverse teelten’. De toelating van het gebruik van Paraat (8553P/B) met een inhoud van 50% dimethomorf werd ingetrokken in de teelt van aardappelen (in openlucht), aardappelpootgoed (in openlucht), aardbeien (onder bescherming, aan de voet van de plant), veldsla (onder bescherming en in openlucht) en de kruiden peterselie, kervel, bieslook, salie, basilicum, babyleaf, tuinkers en andere kiemen en scheuten, alle geteeld in openlucht. Ook de toepassing in druiven, sla en rucola (alle in openlucht) en de toepassing in kolen onder bescherming werden ingetrokken. Het persbericht met deze laatste wijzigingen zal zeer binnenkort verschijnen. Op Fytoweb zijn deze gebruiken al ingetrokken.

Vollegrond actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Op de bedrijven waar men niet de mogelijkheid heeft om te beregenen, heeft de prei een groeiachterstand opgelopen. Er resten maar een aantal weken meer om deze groeiachterstand deels in te halen. Hopelijk blijft het in het najaar nog lang warm.
Op een demoveld op de Werktuigendagen in Oudenaarde werd een deel van de prei geïrrigeerd via druppelbevloeiing en een deel gefertigeerd. De productie lag bij beide tijdens de Werktuigendagen ongeveer dubbel zo hoog als op het deel dat niet werd geïrrigeerd. Dit verschil zal normaal gezien kleiner worden zodra er voldoende neerslag is gevallen.
Na drie droge zomers wordt op heel wat bedrijven de vraag gesteld hoe het nu verder moet. En er wordt gekeken naar haalbare oplossingen om te irrigeren. Voldoende water beschikbaar hebben, is meestal het grootste knelpunt. Werken aan een betere bodemkwaliteit kan ook een deel van de oplossing zijn, maar dat vergt jarenlange inspanningen. De uitwisseling van percelen tussen telers onderling door bijvoorbeeld via seizoenspacht grond te gebruiken, is hiervoor niet ideaal.

Kleinfruit actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas die eind juli – begin augustus werden opgeplant, zijn sinds begin september -vaak na vijf weken al- volop aan de oogst. Door de hitte van eind augustus is de eerste tak zeer snel uit de planten gestuwd en kort gebleven. Bij de latere plantingen is dat wat rustiger kunnen gaan en is de tak iets langer ontwikkeld. Ook de spreiding is bij de latere plantingen beter. Bij de plantingen van de week van 15 augustus zal de oogst rond 1 oktober stilaan beginnen, gemiddeld zo’n zes weken na het planten dus. De groei van het gewas is voorspoedig verlopen omdat we in september meestal frisse nachten hebben gehad.

Witloof actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Aan de vooravond van het rooiseizoen is het goed om stil te staan bij de voorbereiding van de wortelrooi. De ziektedruk op de percelen lijkt momenteel nog beperkt, al blijft evaluatie per perceel noodzakelijk. Schimmelziekten kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteitsbeheersing tijdens de verdere productieketen. Het is dan ook van belang om de wortels na de rooi op een correcte wijze te behandelen alvorens ze in een koelcel te plaatsen.