Maandelijks archief voor januari 2020

Glas actueel 27/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De zuidelijke groene stinkwants (Nezara viridula) is al veel jaren een gekende plaag bij onder andere sojabonen. Maar sinds enkele jaren wordt hij in Nederland ook gespot op paprikaplanten. Door zijn verschillende levensstadia, kleurvarianten en -veranderingen vraagt het toch wat kennis om deze stinkwants te herkennen. Eén groot voordeel: het volwassen insect is tussen 11,5 en 16,5 mm groot en is dus goed zichtbaar met het blote oog.

Vollegrond actueel 27/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Had je de afgelopen nitraatresiducampagne controle op jouw bedrijf, dan kan je de evaluatie daarvan terugvinden op je mestbankloket (staalnames\bodem\nitraatresidu). Een positieve beoordeling (op basis van de strengste drempelwaarde) maakt dat je bent vrijgesteld voor de extra maatregelen die gelden in gebiedstype (GT) 2 en 3. En dat zijn: de verplichting tot het inzaaien van een referentieareaal vanggewassen, de verlaagde bemestingsnormen en de verstrengde vervoersregeling voor dierlijke mest vanaf 1 augustus.

Kleinfruit actueel 27/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Ook de latere winterteelten zijn nu in productie. Er worden zeer lekkere Sonata-vruchten geoogst. Doordat vaak met meer geïnstalleerd licht wordt gewerkt, is de procentuele hoeveelheid natuurlijk licht verwaarloosbaar. Ondanks de donkere januari zijn de teelten allemaal zeer goed ontwikkeld. Bij de verduisterde planten (met minder koude) zijn wel kortere bloemtakken aanwezig.

Witloof actueel 27/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Witloof telen begint bij een goede perceelkeuze. In de eerste plaats is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. Een te hoge stikstofvoorraad verhindert immers de afrijping van de witloofwortels. De geschiktheid van een perceel wordt ook in belangrijke mate beïnvloed door zijn voorgeschiedenis. Verder is een teeltrotatie van minimum één op vier nodig voor een gezonde witloofteelt.

Beregening met drie types gezuiverd afvalwater getest

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Bij waterschaarste is gezuiverd afvalwater een interessante waterbron voor het beregenen van landbouwgewassen. De eerste proefresultaten tonen alvast geen opbrengst- of kwaliteitsvermindering bij aardappelen en bloemkool na beregenen met gezuiverd afvalwater afkomstig van verschillende bedrijven. Bij bladgewassen zoals spinazie moet je de geleidbaarheid van sommige alternatieve waterbronnen wel in het oog houden om bladverbranding te vermijden. Ook het effect van erhoogde zoutgehaltes in de bodem vraagt nog verder onderzoek.