Maandelijks archief voor maart 2021

Vollegrond actueel 22/3/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De bodemgebonden (‘soilborne’) pathogeen Fusarium geeft al langer problemen in courgette in de grote productiegebieden met plastic serres rond de Middellandse zee. Meestal gaat het om Fusarium solani f.sp. cucurbitae. Ook bij ons steekt dit probleem steeds vaker de kop op. Door ondergronds inwendig wegrotten van wortels en stengel kunnen planten die al vrij groot zijn soms plots massaal afsterven. De infectie kan gebeuren via insleep, bijvoorbeeld via het plantmateriaal of vanuit andere bronnen.

Witloof actueel 22/3/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De schaalvergroting in de witloofteelt in West-Vlaanderen is mogelijk geworden door de teelt van meer witloofwortels in eigen regio. En dat kon onder meer worden gerealiseerd doordat er in West-Vlaanderen meer en meer percelen geschikt zijn voor de teelt van witloofwortels. Een grote beschikbaarheid van stikstof tijdens de groei van de witloofwortels is nefast voor de kwaliteit van het witloof dat op deze wortels moet worden geteeld. Alhoewel sommigen beweren dat het MAP weinig vooruitgang heeft geboekt, zijn er toch meer en meer percelen te vinden in West-Vlaanderen die relatief arm zijn aan stikstof en dus geschikt voor de teelt van witloofwortels.

Kleinfruit actueel 23/3/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Eind februari – begin maart worden de laatste winterteelten met junidragers afgerond. Traditioneel worden deze teelten gevolgd door de verse teelten, geplant in december. De belichte voorjaarsteelten starten begin maart, maar dit areaal is eerder beperkt. Sonsation lijkt momenteel de standaard te worden bij de onbelichte teelten, maar komt laat op gang. Hierdoor neemt de interesse in alternatieven meer en meer toe. Voorjaarsteelten met low-chillrassen of doordragers zijn mogelijke alternatieven om vroeg in het jaar (onbelichte) aardbeien te kunnen produceren.

Glas actueel 22/3/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

In deze actueel maken we een eerste balans op van de rassenproef onder belichting. Bij Princess is Marinice voor het eerste jaar de referentie. Vooral DRTH 1033 met zijn goede kwaliteit springt in het oog. Productief zijn alle rassen goed gestart, waarbij NUN 09330 na een maand productie al een mooie voorsprong heeft op de rest van de proefrassen. In het Elite-segment blijft Xandor een goede referentie. Het is uitkijken naar 8TC16363, die het gemiddeld gezien goed doet. Ook DRTH 0035 is een ras om in het oog te houden.

Hubs demonstreren IPM-strategieën binnen nieuw project IPMWorks

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Het project IPMWorks wil aantonen dat IPM werkt en zo bijdragen aan een effectieve reductie van pesticidengebruik en -afhankelijkheid. Dat zal gebeuren door uitwisseling van ervaringen en kennis tussen telers onderling. Er wordt een Europees netwerk opgebouwd van telers die in kleinere netwerken of hubs geïntegreerde gewasbescherming zullen demonstreren en promoten. Inagro zal twee hubs opstarten, een rond groenten in openlucht en een rond zachtfruit onder beschutting. Wie wil deelnemen,…

Lees meer